B. cereus'e poolt moodustatud spoorid

B. cereus võib esineda nii looduses kui piimas kas vegetatiivsete rakkudena (kuumatundlikkus vormis) või spooridena (kuumaresistentses vormis). Spoore moodustatakse ebasobivate tingimuste üleelamiseks. See omakorda tähendab, et tootesse sattunud spoorid võivad jääda pikaks perioodiks külmutatud, kuumutatud, kuivatatud piima ja piimatoodetesse. On teada, et näiteks temperatuuril 37 °C tekivad spoorid 18...24 tunni jooksul, siiski temperatuuril alla 10 °C ja üle 43 °C spoore ei moodustu. Spooride moodustumist stimuleerib keskkonnas mangaani ja magneesiumi ioonide olemasolu. Spoore kunagi ei moodustu piima ja piimatoodete jahutamisel ja säilitamisel madalatel temperatuuridel. Näiteks spoore ei ole leitud pastöriseeritud piimas, mida säilitati madalatel temperatuuridel, ja kus B. cereus'e arvukus oli 107 ml-s. Tootes olemasolevate eoste (spooride) pungumine on võimalik temperatuuril 37 °C 16-24 tunni möödumisel; samuti võib spooride pungumist stimuleerida lühiajaline piima kuumutamine.

B. cereus'e vegetatiivsest rakust spoori moodustumine ja spoorist vegetatiivsete rakkude moodustumine:

1. B. cereus'e vegetatiivne rakk. Kui on raku jaoks sobiv temperatuur, niiskusesisaldus ja pH, siis spoore ei moodustu.                                                                                                                                                                         

 
2. Sporulatsioon toimub tavaliselt bakterite kasvu hilises log- ja varajases statsionaarses faasis. Kui kasvukeskkond muutub bakteriraku jaoks ebasobivaks, siis algab bakteriraku sees spoori moodustumine, rakust hakkab eralduma vett. Kuna eos paikneb raku sees, siis seda nim. endospooriks. Eoste kasvuks ja valgu sünteesiks on vaja süsivesikuid, amino- ja nukleiinhappeid.
3. Ümber kondenseerunud tsütoplasma tekib plasmamembraan ja rakusein. Selles tsentris on tuumaaine. Bakterirakk teeb ettevalmistusi spoori vabanemiseks. Eraldub vesi, spoori ümber moodustub tugev kaitsekiht.
4. Spoor vabaneb. Ta sisaldab vähem vett, kaaliumi, fosforit, kuid rohkem kaltsiumi ja magneesiumi kui vegetatiivne rakk. Spoori põhiaineks on genoomi DNA. Selline spoor on väga vastupidav ebasoovitavatele tingimustele, sh keemiliste ainete suhtes.  
5. Vabanenud spoor hakkab idanema siis, kui tekivad tema jaoks sobivad kasvutingimused. Toimub germinatsioon ehk spoor taaselustub. Germinatsioon toimub palju kiiremini kui sporulatsioon.
6. Soodsates kasvutingimustes spoor jätkab idanemist
7. Moodustub bakterirakk. Algab aktiivne biosüntees.
8. Bakterirakk paljuneb pooldumise teel ehk üks bakter jaguneb kaheks. Nimetatakse ka binaarseks fissiooniks. Pooldumine toimub ühes suunas. Raku pooldumine võtab aega 20-30 minutit.
9. Ühest bakterirakust tekib kaks bakterirakku
  
10. Kaks bakterirakku poolduvad
      
11. Ühest bakterirakust tekib neli erinevat bakterirakku.
  
12. Soodsates tingimustes bakterid paljunevad edasi. Bakterite paljunemiskiirust mõjutavad kasvukeskkond, niiskuse olemasolu, temperatuur jt tegurid.        

(http://www.helenhudspith.com/...)