B. cereus'e esinemine toorpiimas

  • Kirjanduse andmetel esineb B. cereus'e vegetatiivseid rakke alati toorpiimas alla saja kuni sajad bakterid/ml piimas. Siiski moodustab B. cereus'e sisaldus toorpiimas alla 10% kogu toorpiima mikrofloorast. Spoore on leitud alla 10 kuni mõne tuhandeni liitri piima kohta.
  • B. cereus'e esinemisel toorpiimas on täheldatud selget sessoonset variatsiooni: suvel toodetud piimas on arvukus ja spooride hulk märkimisväärselt kõrgem kui talvises piimas.
  • Seotud on see lüpsilehmade söötmis- ja pidamistingimuste erinevustega suvel ja talvel. Kuna B. cereus on levinud kõikjal looduses, siis ei ole võimalik 100%-lt vältida tema sattumist toorpiima.
  • Toorpiima tootmisel, säilitamisel ja transpordil on kõige olulisem madalate temperatuuride (+2...+8 ºC) tagamine ja piima kiire realiseerimine, et vältida olemasolevate bakterite paljunemist.      

 B. cereus'e arvukus toorpiimas sõltub udara ja nisade puhtusest lüpsi ajal (http://www.rsc.org/...)

Küsimus

Kas on võimalik toota 100%-lt Bacillus cereus’e vaba toorpiima?