Tootmishügieen

B. cereus'e arvukus piimas ja piimatootes sõltub lisaks tooraine kvaliteedile ka otseselt ettevõtte tootmishügieenist. Ettevõtte tootmishügieeni taseme määrab ära kasutatavate seadmete puhtus. Mida efektiivsemalt on seadmed pestud ja desinfitseeritud, seda väiksem on võimalus piima ja piimatoodete saastumiseks seadmete kaudu.

B. cereus'e mikroobidel on võime kinnituda pindadele ja seepärast esineb neid kinni­tatuina paljudes ökosüsteemides. Need kasvavad kõigest vähese vee ja toitainete abil ja moodustavad kihi, mida nimetatakse biofilmiks. Mikroobide omadust moo­dustada biofilm võib pidada nende ellujäämisstrateegiaks, mille abil nad optimee­rivad saadaval olevate toitainete kasutuse. Biofilmi moodustumine algab, kui mik­roob kinnitub pinnale, mis ei tarvitse viia biofilmi moodustamiseni, kuid see on peamine eeldus. Tihti soodustab mikroobide kinnitumist orgaanilise mustuse kogu­nemine pindadele. Tööstuste veesüsteemides on biofilm muutunud aktuaalseks alles hiljuti. Joogiveesüsteemide biofilmiprobleemid on nähtavad vee kvaliteedi alanemisega.

Pinnamaterjal on biofilmi sündimiseks kõige olulisem. Seepärast on tööstustes biofilmi tekke ennetamiseks pinnamaterjalide omadused, nagu näiteks siledus ja seisukord, võimalikud praod ning nn pimedad nurgad, eriti olulised. Biofilmi teket võib ennetada näiteks pinda mehaaniliselt või elektrolüütidega lihvides. Seadmetel olevad tihendid on üks tähtsamaid biofilmi moodustamise kohti. Tihenditele koguneb kergesti mustust ja toitaineid, mis soodustavad biofilmi moodustamist. Kumm ei ole kunagi küllalt sile, et takistada biofilmi sündi. Tihendite korrasolekut on vaja regulaarselt jälgida, et võimalikesse pragudesse ei pääseks tekkima biofilm. Toiduainetööstuses mõjutavad seadmete ja inventari puhtus otseselt toodete kvaliteeti. Kui puhastamistoimingud ei õnnestu, toimivad saastunud seadmed suurimate saastajatena. Biofilm kaitseb mikroobe puhastus- ja desinfitseerimis­ainete ja isegi kuumtöötlemise eest.

  • B. cereus on võimeline kinnituma seadmete pindadele ja kohtadesse, kus on raske teostada korralikku sanitatsiooni, ning seal moodustama biokilet. Biokile tekke eelduseks on sanitatsiooni teostavate töötajate vead.
  • Biokile teket soodustab orgaanilise mustuse kogunemine pindadele. Moodustunud biokile võib kaitsta baktereid nii puhastus- ja desinfitseerimisainete kui ka kuumtöötluse eest. B. cereus’se poolt moodustatud biokilet on enamasti leitud villimis- ja pakkeseadmetel.  
  • Selleks, et vältida Bacillus cereus’el biokile moodustumist seadmete pinnale, peavad pinnad olema siledad ja ilma pragudeta, Seadmete puhul tuleb tähelepanu pöörata kohtadele, kus raske sanitatsiooni rakendada, nn “pimedad nurgad”.                                       

       

Joonisel on näidatud biokile moodustumine seadmete pinnal: bakterite kinnitumine, kolonisatsioon ja kasv seadmel(http://www.uweb.engr.washington.edu/...)

 

Need "pimedad nurgad" võivad olla nii pastöriseeritud piima kui piimatoodete saastajateks suurendades B. cereus'e arvukust toodetes, mis puutuvad kokku saastunud seadmetega.

Küsimus

 

Millist rolli mängivad biofilmide vältimisel ja eemaldamisel piimatööstuse seadmete puhastamiseks kasutatavad pesemis- ja desinfitseerimisained?