Üldiseloomustus

 
Oluline on meeles pidada, et  B. cereus’t leidub palju mullas ning mitmetes kuivtoodetes, näiteks vürtsides, teraviljades ning eriti riisis. Haigusetekitajaid võib sageli isoleerida kuivatatud toiduainetest nagu piimapulbrist ja lihaekstraktidest. Toorestes toiduainetes esineb haigusetekitajaid harva või vähesel määral, kuid lisades saastunud maitse­aineid ja kuivaineid, on võimalik haigusetekitajate paljunemine, eriti juhtudel, kus rikutakse temperatuurirežiime. Samamoodi on B. cereus't isoleeritud nii piimas kui piimatoodetes. Oluline on see, et müüdav või muul viisil üle antav toit oleks ohutu inimese tervisele, et selles toidus ei oleks selle omadusi halvendavaid või inimese tervist ohustavaid mikroobe ja keelatud on käidelda riknenud, saastunud või mikrobioloogilistele nõuetele mittevastavat toidutooret ja toitu. Piimas ja piimatoodetes esinemise korral on mitmed Bacillus cereus’e tüved võimelised produtseerima enterotoksiini ning põhjustama toidumürgistusi.
 
Toiduainetööstuste eesmärgiks ja ülesandeks on rahuldada tarbijate vajadusi. Toiduainete ostmisel eeldab tarbija, et saab täisväärtusliku, võltsimata ja ohutu toote. Seepärast ei tohi ükski toiduaine põhjustada sööja haigestumist ega vigastusi. Riknenud toote võib tarbija maitsmis- ja haistmismeele abil kindlaks teha, kuid haigusttekitavate mikroorganismidega saastunud toiduainet on võimatu teistest eristada. Vaatamata tarbijate ja toidukäitlejate teadlikkuse tõusule ning toiduainete tehnoloogiate kaasajastamisele ja täiustamisele ei ole toidust tingitud haigestumiste esinemis­sagedus siiski vähenenud. Igal aastal kannatavad inimesed toidust põhjustatud hai­guste all, mis tavaliselt esinevad tõsise kõhulahtisuse, oksendamise või kõhukram­pide näol saastunud või mürgiste toitude söömise või joomise tagajärjel. Toidust tingitud haigestumised tekivad patogeenseid mikroorganisme (nt Bacillus cereus'e esinemisest) sisaldavate toiduainete (nt piima ja piimasaaduste) tarvitamisel.                      B. cereus'est kui toidupatogeenist saab lugeda siit, kuid piima ja piimatoodete seisukohalt on võimalik ülevaadet B. cereus'est saada järgnevates alapeatükkides.
 
Käesolevas peatüki alapeatükkides käsitletakse põhjalikumalt järgmisi B. cereus'ega seonduvaid teemasid: